دلیل برکناری حسین سلاح ورزی

دلیل برکناری حسین سلاح ورزی

دبیر شورای عالی نظارت بر اتاق ایران در ابلاغیه‌ای که روز یکشنبه هفتم آبان ۱۴۰۲ صادر شد، صورتجلسه مصوبه شورای مذکور را به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برای اجرا ابلاغ کرده است. حسین سلاح ورزی از ریاست اتاق بازرگانی ایران کنار گذاشته شد یکی از دلایل برکناری سلاح ورزی از ریاست اتاق

فراخوان ایجاد مراکز تجاری در کشورهای آفریقایی

فراخوان ایجاد مراکز تجاری در کشورهای آفریقایی

سازمان توسعه تجارت ایران  مورخ ۱۴۰۱/۰۴/۲۹  با ارسال فراخوان ایجاد مراکز تجاری در کشورهای آفریقایی به روسای محترم تشکل های اقتصادی وابسته به اتاق ایران به هدف اطلاع رسانی به اعضای محترم تشکل صادر نمود . شرح فراخوان سازمان توسعه تجارت ایران به شرح ذیل است  :‌ جناب آقای مهرانی سرپرست محترم معاونت امور بین

اگهی برگزاری دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی ۱۴۰۱

اگهی برگزاری دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی ۱۴۰۱

اگهی برگزاری دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر ایران ۱۴۰۱ طبق اطلاعیه اتاق بازرگانی  اگهی برگزاری دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی ۱۴۰۱ در اجرای تبصره ۲ ماده قانون اتاق بازرگانی، صنایع ؛ معادن و کشاورزی جمهوری اسلامی ایران ” اگهی برگزری دهمین دوره انتخابات اتاق های بازرگانی ،