بهترین ابزارهای هوش مصنوعی سال ۲۰۲۳

بهترین ابزارهای هوش مصنوعی سال ۲۰۲۳

در ابتدا نیاز هست در باره هوش مصنوعی توصیح دهیم و این فناوری به چه صورت پای به دنیای واقعی بشر گذاشت و در آینده به شکل عمل خواهد کرد و در این مقاله به معرفی بهترین ابزارهای هوش مصنوعی سال ۲۰۲۳ خواهیم پرداخت. هوش مصنوعی یا AI (Article Intelligence) به مجموعه‌ای از فناوری‌ها و