صادرات ترکیه به آفریقا سال ۲۰۲۳

صادرات ترکیه به آفریقا سال ۲۰۲۳

صادرات ترکیه و آفریقا بر اساس اطلاعیه سایت وزارت امور خارجه ترکیه و چگونگی نفوذ جمهوری ترکیه به قاره آفریقا را به تصویر می کشد. توسعه روابط و همکاری های ما با قاره آفریقا یکی از اصول اساسی سیاست خارجی چند بعدی ما است. جهش عجیب صادرات ترکیه به آفریقا/افت ٢۵ درصدی صادرات ایران به