جزئیات پاداش مدیریت مصرف برق صنایع

جزئیات پاداش مدیریت مصرف برق صنایع

مدیرکل امور انرژی و مشتریان توانیر جزئیات پاداش مدیرت مصرف برق صنایع را اعلام کرد و گفت: اجرای برنامه‌های مدیریت بار در بخش صنعت نسبت به سال گذشته تعدیل شده است.