ایران کانتین؛ فناوری ساخت و تجهیز کانتینرهای اداری

ایران کانتین؛ فناوری ساخت و تجهیز کانتینرهای اداری

کانتینر اداری (Office Container) یکی از انواع کانتینرهای تغییر کاربری (Modified Shipping Containers) است که طی مراحل ساخت/بازسازی، اعمال تغییرات و تجهیز یک یا چند کانتینر با ابعاد استاندارد به یک ساختمان اداری پیش ساخته تبدیل می‌شود.

راهنمای جامع قیمت انواع کانکس و کمپ پیش ساخته در ایران

راهنمای جامع قیمت انواع کانکس و کمپ پیش ساخته در ایران

قیمت کانکس همواره یکی از مهم ترین فاکتورهایی است که برای خریداران آن مورد توجه قرار می گیرد و تعیین آن متغیر و به عوامل متعددی وابسته است. برآورد قیمت کانکس به معنی مجموعه هزینه هایی است که از زمان استعلام قیمت تا تحویل (و نصب) آن در مقصد، پرداخت می شود و بستگی به عوامل