گزارش بازار بورس امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

گزارش بازار بورس امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

در مورد گزارش بازار بورس امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ باید بگوییم که شرایط بازار بیشتر شبیه به بازار دیروز بود و بدون هیجان خاصی پیش می رفت تا آنجا که خبری توانست وضعیت بازار را قدری تغییر دهد. این خبر، شایعه فروش تودلی ها بود که توانست بر وضعیت منجمد و بدون تحرک

گزارش بازار بورس امروز ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

گزارش بازار بورس امروز ۲ اردیبهشت ۱۴۰۳

 برای گزارش بازار بورس امروز باید بگوییم هر چند امروز به گونه ای آغاز شد که در شب قبل سهامداران پس از مدتها با خیالی آسوده سر بر بالین گذاشته بودند و توقع بسیاری این بود که امروز هم مثل دیروز جریان نقدینگی وارد بازار شود. اما بر خلاف تصور ما آنچه امروز در حس