گزارش بازار بورس امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

گزارش بازار بورس امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳

در مورد گزارش بازار بورس امروز سه شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ باید بگوییم که شرایط بازار بیشتر شبیه به بازار دیروز بود و بدون هیجان خاصی پیش می رفت تا آنجا که خبری توانست وضعیت بازار را قدری تغییر دهد. این خبر، شایعه فروش تودلی ها بود که توانست بر وضعیت منجمد و بدون تحرک

گزارش بازار بورس امروز ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

گزارش بازار بورس امروز ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

از خاص ترین تاریخ امروز (۳/۲/۱) در اول اردیبهشت ماه بر آن شدیم تا با گزارشی ویژه از بازار سرمایه و بورس همراه شما گرامیان باشیم. پس با ما همراه باشید تا از وقایع و اتفاقات بازار سهام مطلع شوید. گزارش بازار بورس ایران در روز شنبه ۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ پس از حمله ی اسرائیل